Doktè

Doktè ak estetoskòp - 2

Kevin Martin

Doktè
Doktè ak estetoskòp

John Smith

Doktè
ekip 6

Jessica Brown

Doktè
Ekip 1

Kirk Mathison

Doktè
ekip 5

Iliena mawon

Doktè
2

Alisa Brown

Doktè

Enterese nan kontribye kèk tan nan syans?

Anplwaye nou yo ak Enstitisyon nou an pran angajman pou pote soti nan travay la nan yon kad ekselans, bon jan kalite ak ponktiyalite. Pou objektif sa a nou konte ak pèsonèl ki gen eksperyans angaje nan travay yo, nan adisyon a gen pwosedi entèn pou kontwòl kalite ak sipèvizyon.