Kontrarye

Kontrarye

Rezime

Intro:

Objektif prensipal etid sa a se evalye efikasite nan rifaximin ssd-40ir plasebo retade ensidan an nan premye epizòd yo nan epatik sou epatik (OHE) dekonpans nan sirhosis fwa, defini pa prezans nan medikal kontwole a. Patisipan yo ki gen siwoz detèmine pa prèv istopatolojik, elastografi transandan oswa prezans nan varyete ezofaj, epi ki pa te deja ki gen eksperyans OHE oswa espontane bakteri (SBP) yo pral enskri nan etid la.

Patisipan pasyan:

Gason ak ki pa ansent, ki pa retrèt fanm sou 18 ak anba 85 ane ak siwoz fwa ak medikal kontwole ki pa te deja fè eksperyans yon Episode nan OHE oswa SBP. 

Detay konplè:

Pou tout detay sou etid sa a, tanpri kontakte nou nan (786) 432-3200. 

Reta nan enflamasyon ansent epatik nan pasyan ki gen anpil kwafi

Reta nan ansent epatik nan pasyan siwo makèt refere a itilize nan entèvansyon medikal, modifikasyon fòm, ak terapi yo anpeche oswa pwolonje aparisyon nan fizik epatik (li) moun ki gen siwoz fwa. Fizyoloji epatik se yon konplikasyon neropsik ki rive lè fonksyon fwa a pa retire toksin nan san an, ki mennen nan twoub mantal ak newolojik.

Deskripsyon

Epatik ansent se yon konplikasyon enpòtan nan siwoz fwa, yon kondisyon kote domaj alontèm nan fwa a lakòz mak ak fonksyon fwa ki gen pwoblèm. Kòm fwa a jwe yon wòl santral nan filtraj toksin soti nan san an, malfonksyònman li yo ka lakòz akimilasyon an nan amonyak ak lòt sibstans danjere, ki ka afekte sèvo a.

Epatit fizik ka varye ant andikap mantal ak chanjman sibtil nan konpòtman nan konfizyon grav, dezoryantasyon, e menm koma nan ka avanse. Li ka siyifikativman enpak sou bon jan kalite a nan lavi pou moun ki gen sirhosis epi yo ka mande pou entène lopital.

Pou retade oswa anpeche aparisyon nan filozofi epatik nan pasyan sirhotic, divès kalite apwòch ka pran:

Kòm pou chak etid la sou pasyan Cirrhotic, gen sèten fason ki ka anpeche oswa retade figi epatik. Yon vi amelyore pral ede moun yo goumen kont pwoblèm sante a, detoxify pral elimine tout toksisite nan san an ak kreye nouvo selil san nan kò a. Konfòme yo avèk rekòmandasyon yon ekspè ak yon plan rejim alimantè ak medikaman ap anpeche pwoblèm sante a. Men esè klinik nan Miami te entèprete.

  • Jesyon nan maladi fwa kache: Objektif prensipal la se jere ak trete siwoz fwa kache yo ralanti pwogresyon li yo ak konsève fonksyon fwa. Sa ka enplike chanjman fòm, medikaman, ak, nan kèk ka, entèvansyon pou adrese kòz sirhowoz tankou konsomasyon alkòl oswa epatit viral.
  •  Modifikasyon dyetetik: Rejim alimantè jwe yon wòl enpòtan nan jere figi epatik. Yon rejim alimantè ki ba-pwoteyin ak restriksyon nan sous dyetetik nan amoni yo souvan rekòmande. Restriksyon pwoteyin ede minimize pwodiksyon an nan amonyak nan zantray la.
  •  Laxatives ak lènmi: Laxatives ak lènmi ka itilize ankouraje mouvman regilye entesten ak anpeche akimilasyon nan toksin nan trip yo, ki ka kontribye nan figi epatik.
  •  Lactulose: Lactulose se yon medikaman souvan preskri nan pasyan sirhotic nan pi ba nivo amonyak pa fè pwomosyon ekstrèm nan amonyak nan trip yo.
  • Rifaximin: Rifaximin se yon antibyotik ki ka diminye kwasans lan nan amonyak-pwodwi bakteri nan zantray la, konsa ede nan pi ba nivo amonyak nan san an.
  • Siveyans ak deteksyon bonè: Regilye medikal chèk-ups ak siveyans nan fonksyon fwa yo enpòtan pou detekte nenpòt chanjman nan sante fwa ak adrese yo anvan yo mennen nan epatik fizik.

Efikasite nan estrateji sa yo ka varye selon gravite a nan siwoz fwa ak faktè pasyan endividyèl. Dyagnostik bonè, swen medikal regilye, ak adesans nan tretman preskri yo esansyèl nan jere siwoz ak retade aparisyon nan fizik epatik. Si oumenm oswa yon moun ou konnen gen siwoz fwa, li enpòtan pou travay kole kole ak yon founisè swen sante yo devlope yon plan tretman pèsonalize.

AT Entrust Rechèch klinik nou fè rechèch sou pasyan yo epi yo te jwenn tretman pou kòz la. Kòm pou chak etid rechèch Airwoz nou yo nan Miyami, nou te fè ke Cirrhosis ka retade oswa anpeche ak rejim alimantè apwopriye ak chanjman nan fòm. Nou gen ka ap viv kote moun defye Cirrhosis epi yo kounye a jwi lavi yo.